Analiza rynku nieruchomości

Analiza rynku nieruchomości jest kluczowym elementem procesu wyceny. Jednak istnieje możliwość sporządzenia analizy w oderwaniu od wyceny, która przedstawi trendy panujące na danym segmencie rynku. Sięgają po nią podmioty, które są zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości.

Posiadamy odpowiedni zasób informacji aby przeprowadzić analizę rynku nieruchomości w województwie zachodniopomorskim, ponieważ uczestniczymy w tworzeniu Szczecińskiej Bazy Danych o Rynku Nieruchomości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy.
Skontaktuj się z nami.